Kalite Politikamız

Kalite Poltikamız

BİLÇED Mühendislik olarak üstlenmiş olduğumuz tüm projelerde vizyon ve misyonumuz çerçevesinde taleplerinizin en etkin şekilde karşılanması ve kalitemizin iyileştirilmesi için tüm gücümüz ile çalışıyoruz. Bu doğrultuda geri bildirimlerinizi önemseyerek bir araç olarak görüyoruz. Kalite Politikamız kapsamında;

 

Yol arkadaşlarımız ve siz değerli müşterilerimizin talep, ihtiyaç ve beklentilerini karşılıklı güvene dayalı iş birliği çerçevesinde ulusal/uluslararası çevre mevzuatları, ilgili çevre standartları, etik ilkeler ve akreditasyon gerekleri ile uyumlu olacak şekilde yürütmeyi,

 

Kalite politikamızı vizyon ve misyonumuz ile bağdaştırarak risk temelli yaklaşım çerçevesinde sürekli iyileştirmeyi, performans ve verimliliğimizin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmeyi,

 

Stratejik yönümüzü destekleyen, entegre yönetim sistemimiz ve kalite hedeflerimize yön gösteren kalite politikamızı önemli organizasyonel değişiklikler sonrasında ve periyodik zamanlarda güncellemeyi, ilgili taraflara ve kamuya iletmeyi, yol arkadaşlarımız tarafından anlaşılmasını sağlamayı,

 

Eğitim ve etkili iletişime önem vererek kalite politikamızı benimseyen yol arkadaşlarımızın teknik yetkinliklerini ve sistem çalışmalarına katılımlarını artırmayı, kalite bilinç ve farkındalık düzeylerini sürekli olarak iyileştirmeyi,

 

Tarafsızlık, gizlilik ve güvenilirlik politikasına uyarak yönetim anlayışımızı hizmet kalitemizde sürekliliğin sağlanması doğrultusunda geliştirmeyi, düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz iç denetimler ile hizmet kalitemizi iyileştirmeyi ve en üst seviyede müşteri memnuniyeti sağlamayı,

 

taahhüt ediyoruz.