Değerlerimiz

Değerlerimiz

BİLÇED Mühendislik olarak sürdürülebilir yönetim anlayışımızı anlamlı kılan değerlerimiz ile hizmet verdiğimiz sektörde dürüstlüğü ve tarafsızlığı birinci planda tutarak global ölçekte rol model olmak konusunda kararlıyız.

 

Değerlerimize Bağlı Kalarak Faaliyet Gösteriyoruz: Üstlenmiş olduğumuz tüm projelerde şirket değerlerimize bağlılığı kurumsal referans noktamız olarak kabul etmekteyiz. Biliyoruz ki değerlerimiz projelerimizin özüdür ve başarının yolu referans noktamızdır.

Öncü Olmayı Hedefliyoruz: Yol arkadaşlarımızın kendilerini geliştirmeleri, nitelik ve yetkinliklerini artırmaları için düzenli, temiz, güvenilir çalışma ortamı, eğitim ve gerekli diğer olanakları sağlayarak onları destekliyor, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşıyoruz.  Değerlerimizden ödün vermeden farklılıklarımız ile birlikte düşünce ve yenilikçiliğe yatırım yaparak hizmet verdiğimiz sektörde öncü olmayı hedefliyoruz.

Gücümüzü Birlik ve Beraberlik İlkesi ile Çalışmaktan Alıyoruz: Başarıya ulaşmanın yolunun sürekli etkileşim halinde bulunduğumuz insanlar ile birlik ve beraberliği sağlamaktan geçtiğinin bilincindeyiz. Bu nedenle üstlenmiş olduğumuz tüm projelerde dayanışma ruhu ile çalışıyoruz.

Projelerimizi Sürdürülebilirlik Stratejisi ile Yönetiyoruz: Üstlenmiş olduğumuz projelerde üretkenlik ve verimliliğin devamlılığı için ulusal/uluslararası çevre mevzuatları, ilgili çevre standartları kapsamında en iyi teknolojileri temel alan sürdürülebilirlik stratejimiz ile birlikte ön plana çıkıyoruz. Sürdürülebilirlik stratejisini benimseyen yol arkadaşlarımız ile birlikte uzun vadede çözümler üretiyoruz. Tüm aksiyonlarımızı doğal kaynaklarımızın, biyolojik çeşitliliğin korunması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi doğrultusunda alıyoruz. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak yenilenemeyen enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını, düşük emisyon teknolojilerini, karbon ayak izini minimize edecek prosesleri tercih ediyor, sıfır atık prensibi ile çalışıyoruz.

Güven İnşa Ediyoruz: Paydaşlarımız ve yol arkadaşlarımız ile uzun soluklu ve güven temeline dayalı ilişkiler kurmak en önemli değerlerimizden birisidir. Taahhütlerimizi zamanında ve eksiksiz yerine getirmek, hizmet kalitemizden ödün vermemek güvenilirliğimizin temelini oluşturmaktadır. İş ahlakına uygun, güvenilir çalışma anlayışımız ile güven inşa ediyoruz.

Bilimselliği Rehber Ediniyoruz: Gelişimin kaynağının akıl ve bilim olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle üstlenmiş olduğumuz tüm projelerde en yeni ve etkin bilimsel çalışmaları takip ederek yöntem ve modelimizi belirliyor, neden-sonuç ilişkisini gözeterek bilimsel bir bağ kuruyoruz. Bilim üretmeyi ve bilimi en iyi şekilde projelerimize entegre etmeyi hedefliyoruz.

Yenilikçiliğe Yatırım Yapıyoruz: Her zaman bir adım ileride olabilmek adına yenilikçi projeler ile fark yaratmayı ve hizmet verdiğimiz sektörü geleceğe hazırlayarak değer katmayı hedefliyoruz. Yenilikçi hizmet anlayışımız ile üstlenmiş olduğumuz tüm projelerde ilklerin öncüsü olmak için çalışıyoruz. Yenilikçi projelere ve Ar-Ge çalışmalarına yatırım yaparak vizyonumuzu geliştiriyoruz.

Problemlere Karşı Çözümün Parçası Olma İlkesini Benimsiyoruz: Karşılaşmış olduğumuz tüm problemlerde bütünü görerek beklentilerinizi karşılayacak proaktif çözümler üretiyoruz. Objektif ve bütüncül bakış açımız ile stratejilerimizi geliştiriyor, motivasyonunuzu artırıyoruz.

Gizlilik Politikamızdan Ödün Vermiyoruz: Kurumsal değerlerimizin bir gereği olarak gizlilik politikasına önem veriyor, yasal gereklilikler oluşmadıkça bilgilerinizin gizliliğini ve güvenliğini sağlıyoruz. Üstelenmiş olduğumuz tüm projelerde firmamız ile paylaştığınız bilgileri yalnızca taleplerinizin yerine getirilmesini temin edebilmek ve hizmet kalitemizi artırmak amacıyla kullanıyoruz.

Ülkemiz için Değer Yaratma Hedefi ile Çalışıyoruz: Kurulduğumuz günden itibaren üstlenmiş olduğumuz tüm projelerin ülkemiz için ortak bir değer yaratmasını ve ülke ekonomisine katkı sağlamasını hedefliyoruz.