Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

BİLÇED Mühendislik olarak üstlenmiş olduğumuz tüm projelerde olumsuz çevresel etkilerin minimize edilmesi ve çevre kalitesinin iyileştirilmesi için tüm gücümüz ile çalışıyoruz. Çevre Politikamız kapsamında;

Ulusal/uluslararası çevre mevzuatları ve ilgili çevre standartlarının gerektirdiği tüm yasal yükümlülüklerimizi eksiksiz bir şekilde yerine getirmeyi,

Üretkenlik ve verimliliğimizin devamlılığı için sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda enerji ve doğal kaynaklarımızın en etkin şekilde kullanımını sağlamayı,

Atıklarımızın entegre atık yönetimi hiyerarşisine göre yönetimini sağlayarak kaynağında önlenmesi, azaltılması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı aşamalarını titizlikle uygulamayı,

Biyolojik çeşitliliğin korunması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi doğrultusunda iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak yenilenemeyen enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını, düşük emisyon teknolojilerini, karbon ayak izi ve su ayak izini minimize edecek prosesleri tercih ederek, sıfır atık prensibi ile çalışmayı,

Yol arkadaşlarımız, siz değerli müşterilerimiz, ilgili taraflar ve kamu ile çevre politikamızı paylaşmayı, iş birliği çerçevesinde çevreye olan duyarlılığınızın artırılmasına katkıda bulunmayı,

taahhüt ediyoruz.