Tank İmalatı

TANK İMALATI

Üretilen tanklar prosesine göre PP, HDPE ve st37 karbon çelikten imal edilmektedir. Genel olarak kimyasal proses arıtımlarında kullanılmaktadır.

PP tanklar gri renk skalasındaki plakalardan imal edilmektedir. Arıtma prosesinde yer alan ünitelerin hacimlerine göre ölçülendirilmektedir. Silindirik ve dikdörtgen tipte imal edilebilmektedir. PP malzemesinden üretilen tanklar paket kimyasal arıtma tesislerinde dengeleme havuzu, koagülasyon, nötralizasyon, flokülasyon havuzları, kimyasal çöktürme havuzları ve tercihe göre kimyasal dozlama ünitelerinde kullanılmaktadır.

HDPE tanklar arıtma proseslerinde genel olarak kimyasal dozlama ve kimyasal depolama ünitelerinde kullanılmaktadır. Ayrıca bu tanklar atık su ölçümünde ölçüm tankı olarak da kullanılabilmektedir. HDPE malzemesinden imal edilen tanklar silindirik ve dikdörtgen şeklinde imal edilmektedir.

ST37 karbon çelikten imal edilen tanklar hem paket kimyasal hem de paket biyolojik arıtma tesislerinde kullanılmaktadır. Konik ve dikdörtgen biçimde imali yapılmaktadır.