Sıfır Atık

SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ

“Sıfır Atık”; insanların sürdürülebilir bir hayat tarzını benimseyip, hayat biçimlerini bu yönde değiştirmeye özendiren; gözden çıkarılmış tüm malzemelerin diğer ürünler için kaynak olarak kullanılabilecek biçimde dizayn edildiği, etik ve ekonomik bir verimlilik hedefi olarak tanımlanır.

Sıfır atık yönetim sisteminde öncelik atık oluşumunun önlenmesi, önlemenin mümkün olmaması durumunda atığın en aza indirilmesi, israfın önlenmesi ve yeniden kullanıma öncelik verilerek kaynakların verimli kullanılmasını sağlamaktır.

Sıfır atık toplama sistemi kapsamında kağıt-karton, cam, metal, plastik ve kompozit türü geri kazanılabilir atıklar ile diğer atıklar farklı poşet veya ekipmanda biriktirilir ve ayrı olarak toplanır. Atık pil, bitkisel atık yağ, atık elektrikli ve elektronik eşya ile diğer geri kazanılabilir atıkların ve büyük hacimli atıkların toplanması için ise toplama noktaları ve Atık Getirme Merkezleri oluşturulur.

Sıfır Atık Projesi aşamalı olarak 2019 yılı itibariyle;

 • Terminallerde (havaalanı, liman, marina, otogar, tren garı)
 • Alışveriş merkezleri
 • Organize sanayi bölgeleri
 • 1000 ve üzerinde çalışanı olan kamu kurum ve kuruluşları
 • 100’den fazla öğrencisi olan eğitim kurumları (okullar, üniversiteler, yurtlar)
 • 100’den fazla çalışanı olan işyerleri, sanayi kuruluşları
 • 4 ve 5 yıldızlı oteller
 • 50 ve üzeri yatak kapasitesine sahip sağlık kuruluşları

2020 yılı itibariyle;

 • 500 ile 1000 arası çalışanı olan kamu kurum ve kuruluşları
 • 100 ve daha az öğrencisi olan eğitim kurumları (okullar, üniversiteler, yurtlar)
 • 100 ve daha az çalışanı olan işyerleri, sanayi kuruluşları
 • Hızlı yemek (fast-food) işletmeleri
 • Turizm işletme belgesine sahip yerler (restoranlar dahil)

2021 yılı itibariyle;

 • 500’den az çalışanı olan kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayacak şekilde uygulanmaya başlanacaktır.