Kum- Yağ Tutucu

KUM- YAĞ TUTUCU

Kum Tutucular genellikle ızgaradan sonra, ilk çöktürme tankından önce kullanılırlar.

Kum tutucuların ızgara ve eleklerden sonra olması, toplanan kumun temizlik ve bertarafını kolaylaştırır.

Dikdörtgen yapılı havalandırmalı tiplerinde, atıksu sabit hızda tutularak havuz kenarlarına yerleştirilen havalandırıcılarla atıksuya spiral dönme hareketi sağlanır. Kum gibi ağır inorganik partiküller tank dibine çökerken, yağ – köpük gibi daha hafif olan maddeler yüzeyde toplanır.

Kum tutucularda tutulan kum ve yağlar, yatay doğrultuda hareket eden köprü vasıtasıyla toplanır. Yüzeyde biriken maddeler, köprüye monte edilmiş yüzey sıyırıcısı ile köpük / yağ toplama hunisine aktarılırken, taban sıyırma işlemi dalgıç pompalar ile tabandan emilerek bir kanal vasıtasıyla sonraki prosese kum ayırıcı/yıkayıcıya gönderilir.

Köprü hareket mekanizması çelik tekerlekli özel ray demiridir. Tüm çelik malzeme paslanmaz çelikten imal edilebildiği üzere, köprü istenildiği takdirde epoksi boyalı karbon çeliği veya sıcak daldırma galvaniz olarak ta imal edilebilir.

Kum tutucularda, atıksuda bulunan ve tesisteki pompa ve diğer mekanik aksama zarar verebilecek kum ve benzeri yüksek yoğunluklu malzeme ile birlikte, borularda tıkanmalara yol açabilecek maddeler tutulur.