İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununca belirtilen iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamın- daki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri laboratuvarımız uzman personeli tarafından yapılmaktadır.

•  Aydınlatma Seviyesi Ölçümleri

•  Aydınlatma Haritası

•  Tesis İçi Gürültü Ölçümleri

•  Tesis İçi Gürültü Haritası

•  Kişisel Gürültü Maruziyet (Dozimetrik) Ölçümleri

•  El-Kol Titreşimi Ölçümleri

•  Bütün Vücut Titreşimi Ölçümleri

•  Ortam Toz Ölçümleri

•  Ortam Gaz Ölçümleri

•  Termal Konfor Ölçümleri,

•  WBGT Ölçümleri

•  Solunabilir Toz Ölçümleri -Toplam Toz

•  Ortam Havasında Kişisel Maruziyet Formaldehit Ölçümü ve Anal- izi

•  Ortam Havasında Kişisel Maruziyet Ağır Metal Ölçümü ve Analizi

•  Ortam Havasında İnorganik Asitlerin Örneklenmesi

•  Ortam Havasında Kişisel Maruziyet Uçucu Organik Buhar Bileşklerinin Örneklenmesi ve Analizi

•  Kişisel Maruziyet Uçucu Organik Buhar Bileşklerinin Örneklenmesi ve Analizi