İleri Atık Su Arıtımı

İleri arıtmada atık suyun içerisindeki uçucu organik karbon, ağır metal, iyon, nütrient, tat, koku gibi parametreler giderilir.

İleri arıtmada kullanılan yöntemlerden bazıları:

  • Oksidasyon – İndirgenme prosesleri,
  • İyon değiştirme prosesleri,
  • Adsorpsiyon Kolonları,
  • Membran Sistemler,
  • İleri Biyolojik Arıtma

Oksidasyon – İndirgenme Proseslerinde kullanılan yöntemler: O2 ilavesi, Hidrojen uzaklaştırılması, Elektron uzaklaştırılması, Proton uzaklaştırılması.

İyon Değiştirme Proseslerinde kullanılan yöntemler: Kuvvetli asit katyon değiştirici, zayıf asit katyon değiştirici, kuvvetli baz anyon değiştirici, zayıf baz anyon değiştirici.

Adsorpsiyon Kolonlarında kullanılan yöntemler: Aktif karbon adsorpsiyonu, aktif silika adsorpsiyonu, fuller toprağı adsorpsiyonu, silika jel adsorpsiyonu.

Membran Sistemlerde kullanılan yöntemler: Mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon, ters osmoz.

İleri Biyolojik arıtmada kullanılan yöntemler: Azot giderimi, fosfor giderimi, nutrient giderimi.