Enerji Verimliliği Ölçümü

Ülkemizde ve dünyada enerji tasarrufu günümüzün en önemli konularının başında gelmekte- dir. Ülkemizde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının enerji tasarrufu kapsamında yayınlamış olduğu kanun ve yönetmelikler kapsamında laboratuvarımız uzman personeli aşağıda belir- tilen ölçümler ve özel isteklere bağlı ölçümleri gerçekleştirmektedir.

– Bacagazı Bileşenlerinin

– Ölçülmesi

– Bacagazı  Sıcaklığının Ölçülmesi

– Yanma Verimliliğinin Ölçülmesi

– Aydınlatma Ölçümleri

– Gürültü Ölçümleri

– Mekanik Titreşim Ölçümleri