Endüstriyel Atık Su Arıtımı

Sanayi kuruluşlarının kullandıktan sonra alıcı ortama bıraktıkları atık sular deşarj edilmeden önce bazı işlemlerden geçirilerek arıtılmalıdır. Bilçed, atık suların ilgili yönetmeliklerde belirtilen değerleri sağlayarak arıtılmasını sağlayan atık su arıtma tesisleri tasarlamakta ve gerçekleştirmektedir. Endüstriyel atık su arıtma tesisleri debilerine bağlı olarak betonarme ve paket tesisler olabilmektedir. Atık su karakterine göre fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ileri arıtma yöntemleri endüstriyel atık suların arıtımında kullanılan proseslerdir.

Bilçed olarak, atık suyunuzun karaketerini belirledikten sonra uygun proses seçimini yapıyoruz ve anahtar teslim olarak tesisinizi kuruyoruz.