Emisyon Ölçümleri

•  Uçucu Organik Bileşikler ve Buhar Numune Alma (VOCs) ve Analizi

•  Florür Örnekleme ve Analizi

•  Klorür Örnekleme ve Analizi

•  PAH Örneklemesi ve Analizi,

•  PCB Örneklemesi ve Analizi,

•  PCDD/PCDF Örneklemesi,

•  Formaldehit (HCOH) Örneklemesi ve Analizi,

•  NH3 Örneklemesi ve Analizi,

•  H2SO4 Örneklemesi ve Analizi,

•  HN03 Örneklemesi ve Analizi,

•  Siyanür Örneklemesi ve Analizi,

•  H2S Örneklemesi ve Analizi,

•  Yanma Gazlan + islilik Ölçümü (S02, CO, 02, C02, NO, N0X) ve Analizi

•  Toz örneklemesi ve Tayini

•  Toplam organik Karbon Tayini (Portatif FDI ile),

•  Baca yüksekliklerinin (Abak) belirlenmesi,

•  Ağır Metal Numune Alma ve Analizi (Sb, As. Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, P, Se, Aç, Tl, Zn, Hç, V)