Danışmanlık Hizmeti

ID:49296437

Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 29 Nisan 2009 tarih 27214 sayı ile yayınlanmış olan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan kuruluşlara, bünyelerinde çevre yönetim birimi kurmak veya Bakanlık tarafından yetkilendirilen Çevre Danışmanlık firmaları ile sözleşme yapmak zorunluluğu getirilmiştir.

Ayrıca firmalar elektronik ortamda almak zorunda oldukları Çevre izinlerini de bu Çevre Görevlileri veya Danışmanlık Firmaları aracılığıyla almak zorundadırlar.

Danışmanlık hizmeti kapsamında; firmanın çevre ile ilgili yasal düzenlemeleri yapılmakta, Bakanlık bildirimleri yapılmakta, Çevre izinleri alınmakta, saha çalışmaları yapılmakta, eğitimler verilmekte dolayısıyla firmanın  çevresel yönden yasalara uygun ve sürdürülebilir bir çevresel yapıya ulaşması sağlanmaktadır.