Çevre Eğitimi

Çevre Eğitimi

Kuruluşumuzda eğitim hizmetleri profesyonel eğitimler ve sosyal sorumluluk eğitimleri olmak üzere iki başlıkta yapılmaktadır. Sosyal sorumluluk kapsamında çevre ile ilgili tüm alanlarda ilköğretim, lise, üniversite, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının organizasyonlarında eğitimler verilmektedir.
Firmalara yönelik olarak ise aşağıda belirtilen alanlarda uzman eğitimcilerimiz deneyimlerini paylaşmaktadır.

• Çevre Bilinçlendirme eğitimi
• Çevre Bilinçlendirme eğitimi (Uygulamalı, katılımcı tiyatral olarak)
• Çevre Mevzuatı eğitimi
• Atık Yönetimi eğitimi
Kalite Sistemleri Eğitimi

Kuruluşumuz yürütmüş olduğu kalite sistem danışmanlığının bir parçası olarak eğitim hizmetleri de vermektedir. Bu kapsamda verilen eğitimler bilinçlendirme. dokümantasyon ve denetçi eğitimleridir.

İlk Yardım Eğitimi

Bireylerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin öğretilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun 22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı İlkyardım Yönetmeliği kapsamında her kamu, özel kurum ve kuruluşlarda çalışan personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması esastır.
İlkyardım yönetmeliği kapsamında tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için bir, ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde ise her on personel için bir olmak üzere yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış ilkyardımcı bulundurulması zorunludur.